Célunk

 

 

Külföldi környezetben élő és tanuló gyerekeknél legnagyobb problémát a magyar nyelv széles körű alkalmazásának hiánya, valamint a magyar nyelven történő tanulási lehetőségek szűkösebb mértéke jelenti. Emiatt nehézségekbe ütközhetnek a magyar nyelv használata során, hiszen az idegen nyelven elért tudásukkal nem egyforma mértékben gyarapodnak a magyar nyelvi ismereteik.

Ebből adódóan az idegen országban élő diákok tanítása során speciális fejlesztési követelmények jelentkeznek. Legnagyobb hangsúlyt a magyar nyelv folyamatos művelése kapja, ami véleményünk szerint az általános műveltséghez tartozó ismereteken, valamint Magyarország megismerésén keresztül valósítható meg maradéktalanul.

Mindezek ismeretében iskolánk, nem törekszik a Magyarországon jelenleg érvényben lévő tantervek alkalmazására. Ehelyett egy speciálisan saját magunk által, a tapasztalataink alapján kialakított programot fogalmaztunk meg, mely egy átfogó ismeretanyag és magyar nyelvtudás megszerzésére ad lehetőséget tanulóink részére.

Az oktatás gyakorlati formájáról bővebben olvashatsz....