Óvodatár

A kisgyermekkori „tanulás” nagyon fontos megalapozása a későbbi tanulmányoknak, a készségek kialakításának, fejlesztésének, a nyelv elsajátításának, tökéletesítésének. Azoknak a családoknak, aki Magyarországtól távol élik mindennapjaikat, örökös küzdelmet jelent az anyanyelv fejlesztése, folyamatos, rendszeres, azonban változatos és játékos tanítása. Nagy kihívást jelent a szülők számára, hogy habár az adott ország iskola előtti képzésében részt kell és tud venni , azonban nincs, vagy csak kevés lehetősége van mindezt magyar nyelvű keretek között is biztosítani gyermeke számára.

A magyar diaszpórában élő családok számára kiváló lehetőséget nyújt a helyi, vagy közeli magyar óvodák működése. Az óvodai foglalkozások felkeresése és a részvétel nagy jelentőséggel bír a sok szempontból fejlődő gyermek számára. Véleményünk szerint, ha a szülőknek van rá módja, ne mulassza el ezeket az alkalmakat, hiszen az élő foglalkozásokat, a csoportos élményt, a kortársakkal, anyanyelvi környezetben eltöltött időt nem pótolja semmi.

Mindezek mellett természetesen az otthoni, mindennapos, anyanyelvi tevékenységekre van lehetőség. Ennek megszerkesztése, szakmailag megfelelő és a gyermek számára is érdekes elkészítése időigényes, nehézkes lehet a szülő számára. A fentiektől vezérelve szeretnénk segítséget nyújtani, s egy áthidaló megoldást kínálni távoktatás formájában.

2015. júliusától egy újdonsággal bővítjük oktatási repertoárunkat, mellyel kifejezetten az idegen nyelvi környezetben nevelkedő kisgyermekes szülőknek szeretnénk a munkáját támogatni. A következőkben szeretnénk bemutatni a „A világ, amelyben élek” című magyar óvodai témákra épülő, otthon elvégezhető, fejlesztő foglalkozások gyűjteményét.

A gyűjtemény három korcsoport számára készült, 3-6 éves korig. A foglalkozások minden évben a négy őselem, azaz a levegő, a tűz, a föld és a víz témakörök keretében, negyedévente 8 különböző témával, tapasztalati úton ismertetik meg, s játékos, élményszerű formában dolgozzák fel a kisgyermeket körülvevő természeti és társadalmi világot. Ezáltal a foglalkozásgyűjtemény 32 témával, témánként 10-12 napon keresztül, naponta 1-2 órás elfoglaltságot biztosít egész év során. A foglalkozásokat a szülő, nagyszülő vagy akár az iskolás, idősebb testvér is elvégezheti a gyermekkel, rendszeres, szórakoztató tevékenységeket biztosítva számukra.

A foglalkozásokban szereplő témák szorosan egymásra épülnek, ismétlődnek, s az évek során egyre bővülő ismeretek közvetítésre törekszenek. A feladatok a szociális, értelmi, verbális, testi képességek fejlesztésére koncentrálnak. Nagy hangsúlyt kap a vizuális nevelés, a rengeteg finommotorikus mozgás fejlesztését szolgáló, valamint a matematikai gondolkodást megalapozó feladat. A témákat feldolgozó feladatok során végzett tapasztalati megismerés mellett legnagyobb hangsúlyt az anyanyelvi nevelés kapott. Az anyanyelvet közvetítő versek, mondókák, szólások, mondások, közmondások, mesék, énekek nagymértékben gazdagítják a egyes témákat. Ezeket úgy válogattuk össze, hogy könnyedén és díjmenetesen elérhessék a szülők az internet segítségével.

A témakörök tartalma és felosztása az alábbiak szerint alakul.

Januártól márciusig a víz témakörében először a vizet, mint egy lételemet vizsgáljuk meg, majd annak tulajdonságaival ismerkedünk. Ezt követően megnézzük a víz kapcsolatát a különböző élőlényekkel, úgy mint a növényekkel, állatokkal, s természetesen az emberrel.

Az áprilistól júniusig tartó időszakban azt vizsgájuk, hogy a föld, mint a környezetet biztosító lételem, milyen hatással van az élőlényekre. Az ezzel ellentétesen ható folyamat, vagyis az ember hatása a természeti környezetére is nagyítónk alá kerül, valamint társadalomismereti témákkal az emberi kapcsolatokat is tanulmányozzuk.

Júliustól szeptemberig tartó negyedévben a levegő, mint az élet egyik lételeme kerül vizsgálódásunk középpontjába. A már megszokott módon az élettelen anyagok és az élőlények kapcsolatát vizsgálgatjuk a levegővel különféle módszerekkel.

Az utolsó időszakban, mely októbertől decemberig tart, a tűzzel és a környezetére való negatív és pozitív hatások feldolgozásával bővítjük a gyermekek ismereteit.

A linkre kattintva betekintést nyújtunk egy téma feldolgozásának részeltébe.

A foglalkozásgyűjteményeket témánként egyesével lehet megvásárolni, melyet PDF fájl formátumban bocsátunk a szülők rendelkezésére. Az első példány kipróbálása mindenki számára ingyenes.

 

További kérdések esetén, egyéni igényekhez és a díjszabáshoz lépj kapcsolatba velünk.