Iskolai oktatás

 

Az iskolai oktatás során szerezhető ismeretek a következő területeken keresztül kalauzolják el tanulóinkat a magyar nyelv felhasználásával.

 

Az írás és olvasás tanításának keretében a betűk sajátos kiejtésével, a betűk szavakká alakulásával, a számokkal ismertetjük meg a kisdiákjainkat.

Ennek elsajátítása után az anyanyelv használatához tartozó alapvető szabályok világába segítünk eligazodni. A mondatképzéshez és alkotáshoz szükséges szabályok megtanítása mellett megismerhetik a szófajokat is, s elindítjuk őket a szövegalkotás útján.

Későbbiekben ezeket az ismereteket mélyítjük, magasabb szintre emeljük. Különböző, a mindennapi élet során alkalmazott írásos és szöveges formulákkal bővítjük magyar nyelvi ismereteiket.

A középiskolai időszakban a magyar sajátosságokon kívül, a különböző, általános műveltséghez tartozó tudományterületek ismeretin keresztül gyakoroljuk a magyar nyelvet.

 

A természet- és társadalomismereti síkon először a tanuló saját belső, valamint az őt körülvevő külső, természeti világ megismerése során a szókincs bővítésre, a beszéd gyakorlásra törekszünk, rajzos, éneklős és technikai feladatok, valamint beszélgetéseken keresztül.

Ezt követően a természet ismeretéhez tartozó alapismereteket, a magyar hont, valamint a nép hagyományait igyekszünk bemutatni, hogy a velünk tanuló gyerekek el tudják képzelni a letűnt korok hagyományait, az ország múltbéli és jelenlegi életét, szokásait. Később az ismereteket tovább mélyítve Magyarország tájain barangolva, életközösségeinek bemutatásával még átfogóbb képet kapnak a diákok a hazáról.

Az időben előrehaladva a történelem bevezetésével az egyetemes és kiemelkedő mértékben a magyar történelem tanulmányozását végezzük, majd általános állampolgári ismeretekkel foglalkozunk a tanulmányok befejezéséig. Ezzel párhuzamosan földrajz tantárgy keretében a világ alaposabb természeti és gazdasági megismerését folytatjuk.

 

A fenti tanterv abban az esetben is alkalmazható, ha a tanulni vágyó későbbi életkorban kezdi meg tanulmányait. Ebben az esetben a tananyagok feldolgozását a tanuló magyar tudásának megfelelő szintű és formájú feladatokkal, az életkorral összehangolt szintű ismeretek keretében végezzük.

 

Iskolánk arra törekszik, hogy az oktatás nyújtotta szabadságot minél nagyobb mértékben kihasználja. Próbálunk a tanulók különböző irányú igényeinek megfelelni, ezért a fentiekben szereplő ismereteket többféle tanulási formában közvetítjük tanulóink felé.

A hétvégi iskola tanulási forma, mely keretében a tanévenként 36-38 hét, heti két alkalommal 45 perces óra jelenti azt a minimális időtartamot, aminek keretében a tananyag átfogóan átadásra kerül. Ezáltal a szaktanárok által kidolgozott tantervekben szereplő témákat közösen végzett feladatokon és beszélgetésen keresztül dolgozzuk fel. Ehhez járul még a témához tartozó házi feladatok elvégzése, mely a tanórán kívüli tanuláshoz járul hozzá. Igény szerint lehet emelni a tanórák hosszát, mely lehetőséget teremt több feladat közös megoldására, vagy heti több óraszámra, mely a tananyag még alaposabb ismertetésére ad módot.

 

Iskolai évfolyam Tanulandó tantárgyak lehetséges időtartamok
Iskolai előkészítő 6-8 évesek írás és olvasás 45 perc 30-30 perc
környezetismeret, önismeret 45 perc 30-30 perc
Kisiskolások 8-10 évesek anyanyelv 45 perc 30-30 perc
természetismeret, hon- és népismeret 45 perc 30-30 perc
Nagyiskolások 10-13 évesek magyar nyelv és irodalom 45 perc 30-30 perc
természetismeret, történelem 30-30 perc
Középiskolások 13-18 évesek magyar nyelv és irodalom 45 perc 30-30 perc
földrajz, történelem 30-30 perc

 

A szabad tanulási forma, melyet azoknak ajánlunk, akiknek kevesebb idejük van, s kötetlenebb formában ugyan, de szeretnének foglalkozni a magyar nyelvvel, s ehhez szaktanári segítségre, iránymutatásra van szüksége. Ebben a formában végzett tanulás esetében lehetőség van a tanárok által összeállított témákból választani az érdeklődési körnek, tanulási célnak megfelelően, valamint az éves tanulásra fordított alkalmak számát a tanuló választja meg a fent időtartamokból választva.

 

Akik alkalmanként, egy-egy témára koncentrálva szeretnének magyar nyelven tanulni, azoknak szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Segédletek menüben megjelenő cikkeket, melyek témaajánlatokkal, a feldolgozáshoz szükséges ötletekkel segíti az önálló tanulási formában tanulni vágyókat.

 

További kérdések esetén, egyéni igényekhez és a díjszabáshoz lépj kapcsolatba velünk.