Warning: include(html/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/d560833/public_html/mnyoo.com/templates/school/index.php on line 106

Warning: include(html/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/d560833/public_html/mnyoo.com/templates/school/index.php on line 106

Warning: include(): Failed opening 'html/template.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php55/usr/share/pear:/opt/alt/php55/usr/share/php') in /home2/d560833/public_html/mnyoo.com/templates/school/index.php on line 106

Oktatás

 

Tapasztalataink alapján kialakított oktatási programunkban kiemeltem fontos helyet kapott:

-      a magyar nyelv folyamatos gyakorlása, fejlesztése,

-      a  magyar nyelven történő írás és olvasás elsajátítása,

-   Magyarország megismertetése, mind a történelmének mind pedig kultúrájának bemutatása,

-   az egyes tudományterületekhez kapcsolódó általános, valamint a világ megismerését célzó ismeretanyag átadása.

 

 

A játékos, célzott irányú tanulást már óvodás kortól alkalmazzuk, mely során  törekeszünk a gyermeket körülvevő belső és külső világ megismertetésére. Óvodás korú gyermekeknek nem tudunk e-learnig órát adni, azonban összeállítottunk egy óvodai fejlesztő foglalkozás gyűjteményt 3-6 éves korú gyermekek számára.

A program négy témakörben, otthon végezhető foglalkozásokat tartalmaz, mely igyekszik megvalósítani a gyermekeket körülvevő külső világ tapasztalati megismerését, vizuális, nyelvi, értelmi, testi nevelést szolgáló feladatokon keresztül, a korcsoport számára íródott magyar irodalmi és ének-zenei alkotások felhasználásával.

 

Az iskolai tanítás során nagy figyelmet szentelünk a beszédkészség fejlesztésére. Így az egyes tananyagok a tanár és a tanuló közötti párbeszéd során kerülnek feldolgozásra. A tanórákon fontosnak tarjuk az olvasás gyakoroltatását, s a házi feladatok írásban történő elkészítését.

Nagy mértékben törekszünk a tanuló iskolájában, valamint a magyar iskolában tanult ismeretek összekapcsolására, hiszen az egyik könnyen kiegészítheti a másikat, valamint segíti a gyermeket ismereteinek rendszerezésében.

Iskolánkban kiemelten nagy figyelmet fordítunk tanulóink fejlődésére, továbbhaladására, mely cél elérését a két oktató párhuzamosan, egymást kiegészítve segíti. Az oktatás során  fontosnak tartjuk a tanárok közötti folyamatos kommunikációt, az összehangolt munkával irányított oktatást.

 

A tanítás gyakorlati kivitelezését az e-learnig módszertana, valamint eszközrendszere határozza meg. Az oktatás időpontja a tanuló és az oktató egyéni időbeosztása alapján kerül kialakításra, mely rugalmasan alakítható, igényeik szerint. Bármikor elkezdhető, a programunk irányadó, minden esetben figyelembe vesszük a tanuló sajátos igényeit, a megfelelő tanmenet ez alapján alakítjuk ki.

A tanítási órák időtartama 30 illetve 45 perc, amik video beszélgetések formájában (skype), a legkülönfélébb tanítást, tanulást segítő szoftverek (power point, smart) felhasználásával kerülnek megtartásra. A tanórán kívüli tanulást ingyenesen elérhető digitális tankönyvek segítik.

 

A tanítási programunkat részletesen megismerheted...