A természeti környezet szerepe

Megjelent: 2016. július 20. szerda

 

Az előző részben a lakóhely és a szülőföld fogalmait vizsgáltuk, s láthattuk, hogy napjainkban sok esetben e kettő nem ugyanaz, s az is előfordul, hogy országok, kontinensek választják el e kettőt egymástól. A népek és így a magyar nép vándorlása nem mai keletű dolog, a migráció mindig szorosan hozzákapcsolódott az emberiséghez. A vándorlások csupán a kiváltó okokban, az elérni kívánt célokban különböztek az évezredek során.

Így volt ez az ötven- száz évvel ezelőtt élt magyarokkal is, akik vagy üldöztetés, vagy a nehéz megélhetés, a nagy nyomor miatt kerestek maguknak véglegesen vagy átmenetileg új otthont. Természetesen sokan voltak akik soha nem tértek vissza, azonban szép számmal akadtak olyanok is, akik a honvágytól vezérelve visszatértek hazájukba és ott a megszerzett vagyonból földet vásároltak maguknak.

Azt, hogy mivel foglalkoztak a továbbiakban a természeti környezet határozta meg. A földrajzi viszonyok, mint a domborzat, az éghajlat nagymértékben meghatározzák az adott tájat, s ezáltal az ott élők életét is. Akkoriban a parasztok életét az adott, lakóhelyük szerinti természeti táj határozta meg, vagyis ehhez kapcsolódott tevékenységük. A hegyvidékeken a szőlőtermelés, míg a dombságokon a zöldség-és gyümölcstermesztés volt elterjedt, a síkvidékeken pedig leginkább a gabonaféléket termesztettek. Bár állatokat mindenhol tenyésztettek, de ezt is befolyásolta a természti környezet. A folyók és tavak közelében a halászat, míg az alföldi sík vidékeken nagy nyájakban, gulyákban és csordákban tenyésztették az állatokat. Tehát a termöföld, a természeti környezet, az időjárás alakulása és a meghonosodott mezőgazdasági kultúra nagymértékben összefüggnek egymással.

De ugyanígy látható ez például a házak építéséhez használt alapanyagoknál is. A hegyvidékeken főleg a fa és a kő, míg az alacsonyabban fekvő tájakon az agyag és a nád szolgáltatta az alapanyagot.

A különféle néprajzi csoportokkal a későbbiekben bővebben is ismerkedünk.

 

Készíts egy dolgozatot lakóhelyedről! Mutasd be a környezetét az időjárási viszonyok, a vidék jellege és az ott élők foglalkozása szempontok szerint! Találsz összefüggéseket? Miért?