Távoktatás, e- learning

Megjelent: 2014. július 23. szerda

 

 

A következő cikkemben a távoktatás, e-learning kapcsán szeretnék rámutatni arra, hogy milyen nagy jelentősége van az oktatásban, mennyire fontosak és használhatóak a távoktatás során szerzett ismeretek, milyen nagy mértékben alkalmazhatóak az ebben a formában szerzett végzettségek.

Kezdjük először is a szakirodalom szerint a távoktatás történetével, ami egészen a 18. századig nyúlik vissza. Ekkor már létezett a nyomtatott alapú levelező oktatás az USA-ban. Európában, elsődlegesen Nyugat- Európában a 19. század közepétől követhetjük nyomon. 1920-as években a BBC rádión sugároztak tananyagokat. Az 1960-70-es években Nagy- Britanniában először jött létre az úgynevezett Open University, mely főiskolai diplomákat ajánlott távoktatás keretében. A távoktatásnak a World Wide Web adott újabb lendületet az 1990-es évektől. Jól látható tehát, hogy nem új dologról van szó, érzékelhetjük, hogy ez egy kiforrott, jól működő oktatási forma, mely napjainkra még nagyobb jelentőségre tett szert. Én magam is levelező tagozaton végeztem a főiskolát, s biztos vagyok benne, hogy jónéhányan közületek is részt vettek már valamilyen távoktatási képzésben, s szereztek végzettségek maguknak.

Ezt követően vizsgáljuk meg az e-learninget, kezdjük itt is a fogalom meghatározásával. "Az elektronikus tanulás, egy oktatási szemlélet, melyet a 21. század tudás társadalma hívott életre, és amely magában foglalja a tanulás és az oktatás folyamatának IKT eszközökkel támogatott formalig és módszertanilag is újszerű formáit." Más szavakkal, kicsit minden, ami használ valamilyen számtástechnikai eszközt, lehet az egy hagyományos tanár által irányított digitális tananyaggal lefolytatott tanóra, vagy online közvetített, tanár által irányított óra vagy csak egy elektronikus formában elérhető tananyag. Két dolgot szeretnék itt kiemelni: az egyik a választási lehetőségek széles skálája, aminek előnyeit nem kell részletezni, a másik a megkerülhetetlenség. Hiszen ma már az emberiség nagy része használ számítógépes eszközöket, tehát mi tanulni vágyók is. Az online oktatás már lerakta alapköveit, terjedése gyors, népszersűége folyamatosan növekszik, tehát megkerülhetetlen számunkra, akik tanulásra adtuk fejünket.

És mi, akik távol élünk Magyarországtól még nagyobb mértékben "rászorulunk" az online tanfolyamokra, tananyagokra, hiszen az országtól való távolság miatt az ismereteink szinten tartásához, bővítéséhez legnagyobb mértékben az online elérhető adatokat alkalmazzuk. Ami valjuk be nem nehéz feladat, hiszen ma már az ismeretek csak egy kattintásnyira vannak tőlünk. Azonban mint mindennek, ennek is van egy másik oldala, az interneten nekünk kell kiválogatnunk mi az, ami valóban hasznosítható ismeret. Nekünk felnőtteknek talán kicsit könnyebben megy, hiszen mindenki rendelkezik előismeretekkel. De a gyerekeknek nekünk kell ezt megtanítani, segíteni eligazodni az internet világában.

                                                                                                Szóráth Brigitta