A nyelvtudás szintjei II.: Az olvasás jelentősége

Megjelent: 2015. január 10. szombat

A cikkben szeretném felhívni a figyelmet az olvasás jelentőségére, hiszen egy nyelv megfelelő elsajátításához, valamint használatához az olvasás, különösen az "értő" olvasás elengedhetetlen.

            Felmérések mutatják, hogy ma Magyarországon egyre kevesebb a szórakozás céljából olvasó gyermek, fiatal. S ennek számos negatív hatása lehet felnőtt korban, hiszen azon kívül, hogy az olvasás alapvető követelmény mindennemű kereső tevékenységhez, számos más pozitív hatása is megmutatkozhat.

            Az egyik ilyen például a személyiség fejlődésre gyakorolt pozitív hatása, hiszen olvasás során, idő és térbeli korlátokat legyőzve "utazhatunk" a világban és ismerhetjük meg annak legkülönfélébb formáit. Mindez segíthet az elfogadásban, a másság kezelésében. Amikor olvasunk dolgozik a fantáziánk, élesedik gondolkodásunk, mely nagymértékben hozzájárul kreativitásunk fejlődéséhez, s ezáltal segítheti a bonyolultabb szellemi feladatok megoldását. A nyelv fejlődése szempontjából elengedhetetlen, hiszen az olvasás által bővül szókincsünk, színesedik kifejezőkészségünk.

           Mindezek ismeretében elengedhetetlen arról beszélnünk, hogy mi az amivel a szülők hozzájárulhatnak eme nagyszerű tevékenység kialakításához, fejlesztéséhez. Tény az, ha egy gyermek nem hallgatott elegendő mesét, az nem lesz jó olvasó. Téves az az elgondolás, hogy az iskolában válnak olvasókká vagy nem olvasókká a gyerekek. Az olvasás során, s ugyanez igaz a mesehallgatásra is, megjelenik egy úgynevezett belső kép. Ennek a belső kép megjelenítésének gyakorlásához köthető az olvasás elsajátítása is, hiszen ezt is gyakorolni kell, s ennek kezdő lépése a mesehallgatás. Ez nem pótolható a TV nézéssel, hiszen ott csak külső kép keletkezik, ami testileg és lelkileg is leblokkolja a gyermeket. Testileg azért, mert ül és nem mozog, ami egyrészt a feldolgozást gátolja, hiszen ez csak a mozgás során jön létre. Továbbá nem fejlődik megfelelő mértékben az agyuk, ami szintén a mozgás során következik be, s ez később a matematikai gondolkodás során eredményezhet lemaradást. Lelkileg gátolja a gyermek fejlődését, hiszen nem képződik belső kép, a gyerekek agresszívabbak lesznek, mivel a tv csak átmossa az agyukat.

            Végezetül nézzünk néhány gyakorlati lehetőséget az olvasásra. Talán a legfontosabb, hogy ha már iskolás korú a gyerek, akkor a tanulni valón kívül is válasszon könyvet magának, melyet rendszeresen, naponta olvas. Sokat segíthetünk az olvasás, valamint a beszéd minőségén, azzal ha hangosan is olvasnak a gyerekek. Valamint kiváló alkalom egy kis együtt eltöltött időre, ha elmesélik a gyerekek az olvasottakat, s beszélgetnek róla a szülővel.

Szóráth Brigitta