A két- vagy többnyelvűség

Megjelent: 2015. április 13. hétfő

 

Kiket tekintünk két- vagy többnyelvűnek?

 

A kérdés sokkal összetettebb, mint azt elsőre gondolnánk. Értelemszerűen azok, akik két vagy több nyelvet ismernek. A problematikát a meghatározás során az okozza, hogy mit is takar az "ismeret".

A szakemberek között sem egyértelmű ez, hiszen van aki elfogadja, hogy a nyelvismeret négy szintjéből csak egy, vagy valamennyi ismerete, van olyan azonban, aki csak mind a négy szint teljes körű ismeretét tekinti elfogadhatónak a fogalom meghatározása, azaz egy adott személyre való illesztése során. A négy alappillér ismeretében (megértés, a beszéd, az írás és az olvasás), azonnal egyértelművé válik, hogy mi okozza a problémát. Nem szükséges mindegyik készség birtokában lenni ahhoz, hogy elboldoguljunk több nyelv használatához. Gondoljunk csak azokra a felnőtt korú külföldi munkavállalókra, akik értik és beszélik az adott ország nyelvét, talán még olvasni is tudnak, de nem tudnak írni bármilyen oknál fogva. Attól még ezek a személyek két nyelvet használnak nap, mint nap. Vagy akár gondoljunk azokra a kisgyerekekre, akik külföldön élnek, s óvodáskorúak, vagy két különböző nemzetiségű szülők gyermekei, nekik is több nyelvet kell használniuk a mindennapok során, anélkül, hogy tudnának írni és olvasni.

Alapesetben, vagyis, ha a gyermek nem kényszerül egy második nyelvet használni a kisgyermekkor során, a legtöbb szakember a 10 éves kort jelöli meg a legmegfelelőbbnek a második nyelv bevezetésére. Ebben az esetben a szülő feladata, hogy minél több helyzetet teremtsen a gyermeke számára, ahol anyanyelvű személyekkel kerülhet kapcsolatba. Sokat segíthet a különböző audiovizuális eszközökön rögzített tananyagok használata is, azonban a személyes anyanyelvű interakció a legmegfelelőbb, s pótolhatatlan a nyelvtanuló számára.

Vannak azonban olyan esetek, amikor pont a fordított helyzet áll elő. Vagyis vegyes házasságba születik egy gyermek, vagy a szülők a gyerek valamely életkorában külföldre költöznek. Bár minden helyzet más és más stratégiát igényel, vannak alapvető technikák, amiket érdemes szem előtt tartani.

Elsősorban minden szülő a saját anyanyelvén beszéljen a gyermekével, hiszen bármennyire is jól beszél a szülő egy idegen nyelvet, soha nem fog olyan jól kommunikálni, mint anyanyelvén. Az anyaországban élő szülök is beszélhetnek idegen nyelveket, ideális esetben akkor sem állnak neki gyermeküket maguk tanítani, csak segítik tanulmányaik során.

Ha a gyerek már idősebb, s közben a szülők külföldre költöznek, s belép egy másik nyelv a gyermek életébe, akkor is otthon egymás között az eddig megszokott nyelveket használja a szülő a gyerekével. Nem kell átváltani, hogy egy kicsit felgyorsítsuk a nyelvtanulás folyamatát, hiszen néhány év múlva majd azon kapjuk magunkat, hogy nem tudunk visszaállni, s a saját gyerekünkkel nem az anyanyelvünkön, hanem idegen nyelvünkön beszélünk. Hiszen amilyen gyorsan tanulnak a gyerekek, olyan gyorsan felejtenek is. Ne ijedjünk meg attól, hogy nem kezd el beszélni az új nyelven a gyerek egy, kettő vagy három hónap múlva, mindegyik gyerek más, és erre nincs általános „recept”. Amíg nem beszél, addig információkat gyűjt, összefüggéseket kapcsol össze, dolgoz fel, hogy egy idő után, amikor már megérett rá, megszólaljon és használja az új nyelvet. Nem kell erőltetni, nem lehet előre tudni mikor és mi fogja ezt életre hívni, azonban az biztos, hogy a folyamatos iskolai, s iskolán kivüli élet meghozza a várva várt eredményt.

Amikor ez megtörténik, akkor azt fogjuk látni, hogy az anyanyelv szenved "károkat", s kezd el hanyatlani. Ebben az esetben jön el megint a szülő azon feladata, hogy olyan helyzeteket teremtsen, amikben a gyerek anyanyelvű beszélőkkel, rokonokkal, pedagógusokkal, kortársakkal használhatja az anyanyelvet. Minél szélesebb a skála annál jobb, hiszen másról beszélgetünk a nagyszüleinkkel, kortársainkkal, tanárainkkal, de mindegyiknek hatalmas szerepe van a nyelvismeretünk fejlesztésben.

A nagyszülőkkel, rokonokkal való kapcsolat kialakításában legnagyobb szerep van a beszédnek, azaz egy közös nyelv ismeretének. S ha nincs is lehetőség állandó személyes interakcióra, véleményem szerint akkor is nagyon fontos a nagyszülőkkel való folyamatos kapcsolattartás.

Az anyanyelvű kortársaknak hasonlóan nagy szerepe van, hiszen saját magunkon is tapasztalhatjuk, hogy más-más szókészletet, stílust használunk a különböző emberekkel, s a gyerekek személyiségfejlődéséhez elképesztő mértékben járul hozzá a kortárs közösség.

A tanárokkal való kapcsolat jelentősége, az általuk közvetített tantárgyakon, pedagógiai módszereken, eszméken keresztül valósul meg. Hiszen az adott nyelvek tanulásán kívül különböző tudományterületeken keresztül ismertetik meg a pedagógusok tanítványaikkal a világot.