Szótagolás, elválasztás

Megjelent: 2016. január 30. szombat

Mottónk: „Nyelvében él a nemzet” Gróf Széchenyi István

Aszavak kisebb egységekre oszthatóak, amelyek nem hangokat, hanem a szónál kisebb, de általában két- vagy több hangból álló egységet, azaz szótagot alkotnak, melyek nem hordoznak önálló jelentést.

Az elválasztás szabályainak alapja a szótagolás.

Minden szó annyi szótagra bontható, ahány magánhangzó van benne!

Pl. le-ány, bok-ré-ta, va-dász-ku-tya.

Elválasztási szabályok:

  1. Az egytagú szavakat nem lehet elválasztani. Pl. toll, tű, sár, kert, pap, ló.
  2. Egy-egy magánhangzó önmagában is alkothat szótagot. Pl. fi-ú, di-ó, a-pa-i.
  3. Hosszú mássalhangzók elválasztása: Pl. top-pan, szap-pan, dob-ban, asz-szony, megy-gyes, köny-nyű.
  4. Három mássalhangzó esetében csak egy mássalhangzó kerül a szótag elejére: Pl. Ist-ván, krump-li, ost-rom.
  5. Összetett szavak: Pl. rend-őr, zseb-ken-dő, vi-dám-park
  6. Ért- és ig- ragos határozók: Pl. ab-la-kért, ab-la-kig.

 

 

Varázsolj, próbáld ki magad! (apaczai.tudastar.com)

 

Keretezd be a három szótagú szavak második szótagját! Alkoss ezekből a középső szótagokból egy új szót!

lappangó dobogó kerékkel iszapban bábuja

Írd ide a megfejtést!..............................