Hangalak és jelentés

Megjelent: 2016. február 21. vasárnap

Legtöbb szavunk egyjelentésű szó, azaz a szóhoz csak egy jelentés tartozik. Pl. asztal, fazék, kályha.

A többjelentésű szavak jelentései összefüggnek egymással, az eredeti jelentésből származik -jelentésbővüléssel- a mellékjelentés. Pl. fül(emberi fül – edényfül), levél, toll.

Azonos alakú szavak esetében a hangalak megegyezik, de a jelentésük között nincs összefüggés. Pl. vár(Zoli régóta vár – a vár középkori), ég, dob.

Rokonértelmű szavak azok, amelyek eltérő hangalakkal rendelkeznek, de azonos jelentésűek. Pl. kutya-eb, szép-gyönyörű, esik-zuhog.

Ellentétes jelentésű szavak azok, amelyek egymás ellentétét fejezik ki. Pl. éjjel-nappal, fent-lent.

Hangutánzó szavak azok, amelyek jellegzetes hangokat utánoznak. Pl. dobban, csobban, süvölt.

Forrás: Bakné Moldoványi Anikó: Magyar nyelvtani szabályok

 

Fejtsétek meg a rejtvényt! Írjátok be a felsorolt szavak ellentétes jelentésű párját!

  1. zaj -
  2. világos -
  3. többjegyű -
  4. könnyebb -
  5. szögletes -
  6. hazudós -
  7. nedves -
  8. nyitott -
  9. óvatlan -

Olvasd össze a leírt szavak kezdőbetűjét!

Megfejtés: _____________________